Gerichte aandacht voor de stem leidt tot een beter gebruik van de stem en daardoor tot een hogere kwaliteit van de koorklank. Daarbij krijgen mensen meer plezier in het zingen, omdat zij hun instrument beter beheersen. Een blijvende verbetering van het stemgebruik zorgt er bovendien voor dat mensen langer hun niveau behouden. Stemvorming heeft ook voordelen voor de dirigent, omdat door de verbetering van de zangtechniek de zuiverheid beter wordt en de koorleden makkelijker door zangtechnisch moeilijke passages komen. Mijn ruime ervaring met stemvorming, onder andere als zangcoach van het Nederlands Studenten Kamerkoor, leert dat aandacht voor zangtechniek al heel snel tot een positief resultaat leidt.

Het streven is een ontspannen strottenhoofd bereiken wat leidt tot een ontspannen toonvorming waarmee muziek gemaakt kan worden en een boventoonrijke klank. Zelf ga ik regelmatig op cursus over zangtechniek naar het Lichtenberger Institut in Duitsland. Deze manier van zingen gaat uit van ontspanning en neemt als basis de reflexen die al in het lichaam zijn (ademhaling, stemgebruik).

Op eenvoudige wijze pas ik mijn opgedane kennis toe op koren en kan ik mensen met concrete aanwijzingen veel beter laten zingen. Koor en dirigent kunnen die aanwijzingen voor een belangrijk deel ook toepassen als ik niet bij een repetitie ben.

Maatwerk
De coaching van koren bied ik op maat aan. De gekozen werkvorm is van de volgende zaken afhankelijk:
* de tijd die het koor ervoor wil inruimen,

* de wensen van de dirigent en wat hij/zij wil bereiken,

* de zaken die het allereerst moeten worden verbeterd.

In overleg met de dirigent en het bestuur wordt op maat een werkvorm bepaald. Hierbij speelt het repertoire dat het koor aan het instuderen is in alle gevallen een belangrijke rol.


Enkele voorbeelden van werkvormen:
Tutti – stemvorming aan het hele koor tegelijk Deze werkvorm is vooral bruikbaar in gevallen dat er maar weinig tijd voor ingeruimd kan worden en met enkele simpele ingrepen veel kwaliteitswinst te behalen valt.


Splitsing Het koor wordt opgesplitst in twee groepen. De ene groep werkt verder o.l.v. de dirigent en ik ga met de andere groep werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een splitsing SA – TB, of ST – AB. Halverwege de repetitie wordt er gewisseld en aan het eind van de repetitie zingt de groep nog even kort samen. In dit geval verdient langere betrokkenheid bij het koor de aanbeveling, maar deze werkvorm is ook bruikbaar op een repetitiedag.


Lessen aan kleine groepjes Voorafgaand aan de koorrepetitie krijgen 4 tot 6 koorleden een les, op basis van de koorwerken die het koor aan het instuderen is. Afhankelijk van het repertoire en eventuele onderlinge niveauverschillen, worden groepjes ingedeeld naar stemsoort en/of niveau, of wordt er juist van elke stemgroep één persoon genomen. In dit geval ben ik langer bij het koor betrokken.

Een combinatie van werkvormen is ook mogelijk en raadzaam als ik voor langere tijd aan een koor verbonden ben.

Bovenstaande werkwijze kan op alle typen koren (beginner, gevorderd; klassiek, pop) worden toegepast.

Ook het afnemen van stemtesten voor het koor, of assistentie daarbij behoort tot de mogelijkheden.


Wilt u weten wat ik voor uw koor kan betekenen? Neem dan contact op.


Tot slot wil ik de 19de eeuwse zangpedagoog Lamperti parafraseren: “Laat de wens om te zingen je energie leiden en jouw zingen je spieren onderwijzen.”