• zondag 2 oktober 2022 Theater ’t Kapelletje Rotterdam - Dirigent Koor Mag Geen Naam Hebben

Algemene voorwaarden Lessen – Coaching particulier, Nicky Bouwers

  1. Afzeggen gebeurt minimaal 36 uur tevoren, anders wordt alsnog de ingeplande lestijd in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht (zoals ziekte, ongeval, overlijden, aanslag, of een ramp).
  2. De leerling mag een geluids-, of filmopname van de les maken. Deze opname is alleen voor eigen gebruik bedoeld. Verspreiding in (sociale) media of naar derden is niet toegestaan zonder expliciete,
   schriftelijke toestemming van de docent.
  3. De leerling ontvangt maandelijks een factuur voor de genoten lessen.
  4. Het kan voorkomen dat de docent vanwege haar werkzaamheden als zangeres, zangcoach, of dirigent wordt opgeroepen. In dat geval kan de les op ieder moment vervallen, of verzet worden.
  5. In geval van ziekte, zoals verkoudheid of besmettelijke ontstekingen, zal de leerling contact opnemen met de docent voor een overleg over het al dan niet laten doorgaan van de les, zodat die geen risico vormt voor de voortgang van de beroepspraktijk van de docent, of de stem van de leerling.
  6. De docent zal de leerling bij de eerste les mondeling verwijzen naar deze voorwaarden. Aan het begin van ieder nieuw jaar zal de docent zorgdragen voor een controle en een eventuele bijstelling van deze voorwaarden.
  7. Over lessen buiten de woonplaats van de docent kan een reiskostenvergoeding in rekening gebracht worden, op basis van € 0,19 per kilometer; gemaakt met openbaar vervoer of eigen vervoer, naar inzicht van de docent, zonder hiervan bewijs te hoeven aanleveren. Over deze € 0,19 per kilometer wordt daarnaast het toepasselijke BTW-tarief berekend.
  8. De docent onderschrijft de principes van de Fair Practice Code.

Update augustus 2022