• zondag 9 oktober 2022 Arminiuskerk Rotterdam - Soliste (Alt) in Sea Pictures van Edgar Elgar

Soliste (alt) in kerstdienst Remonstranten Rotterdam

Nicky Bouwers is soliste (alt) tijdens de kerstdienst van de Remonstranten Rotterdam.


zondag 25 december 2022
10.30 - 11.30

Arminiuskerk
Museumpark 3 ~ Rotterdam