• zondag 18 december 2022 Arminiuskerk Rotterdam - Soliste (alt) Festival Lessons and Carols, Arminiuskerk

Conductor Mag Geen Naam Hebben

Choir Mag Geen Naam Hebben conducted by Nicky Bouwers will participate in the  Zuidplas Muziekfestival.

More information soon will be available.


zaterdag 1 oktober 2016
0.00

Dorpskerk Zevenhuizen
Dorpsstraat 139 ~ Zevenhuizen